KHUYẾN MÃI THÁNG 12/2020

KHUYẾN MÃI THÁNG 12/2020

📢📢📢💥💥💥 𝐇𝐘𝐔𝐍𝐃𝐀𝐈 Đ𝐀̀ 𝐋𝐀̣𝐓 𝐓𝐑𝐈 𝐀̂𝐍 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐍𝐇𝐀̂𝐍 𝐃𝐈̣𝐏 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝐂𝐔𝐎̂́𝐈 𝐍𝐀̆𝐌 𝟐𝟎𝟐𝟎
🌈 Khuyến mãi lên tới 𝟯𝟬 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂̀𝗡𝗚 cùng rất nhiều phụ kiện hấp dẫn kèm theo
🚗 Đủ mẫu xe, có sẵn giao ngay, thủ tục nhanh gọn, hỗ trợ trả góp lên tới 80% với lãi suất thấp
_______________
𝚂𝙰𝙽𝚃𝙰𝙵𝙴          𝚐𝚒𝚊́ 𝚌𝚑𝚒̉ 𝚝𝚞̛̀       965.000.000vnd
𝚃𝚄𝙲𝚂𝙾𝙽                     ”              789.000.000vnd
𝙺𝙾𝙽𝙰                         ”              621.000.000vnd
𝙴𝙻𝙰𝙽𝚃𝚁𝙰                   ”              570.000.000vnd
𝙰𝙲𝙲𝙴𝙽𝚃 𝟸0𝟸𝟷            ”              410.000.000vnd
𝙶𝚁𝙰𝙽𝙳 𝙸𝟷0                ”              315.000.000vnd
💦 TƯ VẤN TẬN TÂM – NÂNG TẦM GIÁ TRỊ 💦
_______________
🏡 𝐂𝐭𝐲 𝐇𝐘𝐔𝐍𝐃𝐀𝐈 Đ𝐀̀ 𝐋𝐀̣𝐓
🕹 𝐒𝐨̂́ 𝟏𝟐 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟑/𝟒 𝐩𝟑 Đ𝐚̀ 𝐋𝐚̣𝐭
🙋‍♀️ 𝐓𝐕𝐁𝐇: Đ𝐀̀𝐎 𝐓𝐑𝐔́𝐂 𝐋𝐈𝐍𝐇
📞 𝟎𝟖𝟗𝟖𝟗 𝟑𝟒𝟗𝟒𝟗
💻 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: 𝐡𝐲𝐮𝐧𝐝𝐚𝐢𝐥𝐚𝐦𝐝𝐨𝐧𝐠.𝐧𝐞𝐭